Slovensky > Investovanie > Investicie > Investičné fondy > Dynamické fondy > UNIQA Future Trends

UNIQA Future Trends

ISIN: CZ0008476660

Investičná novinka s víziou budúcnosti

Banner

 

Popis

Popis

Investičná stratégia fondu

Cieľom fondu je dosiahnuť čo najvyššie dlhodobé zhodnotenie investovaním do tém a sektorov, ktoré formujú podnikanie a spoločnosť dnešnej doby a súčasne majú presah do budúcnosti. V hľadáčiku fondu sú spoločnosti s orientáciou na čisté technológie, digitalizáciu či fintech, ale aj firmy, ktoré rozmanitým spôsobom reagujú na otázky prebiehajúcej zmeny štruktúr a potrieb obyvateľov našej planéty. 

 

Špecifikácia fondu

Informácie o fonde

Dátum založenia

Počiatočná hodnota

0.039339 EUR

Aktuálna hodnota

0.04 EUR

Celková hodnota

135 291 040 EUR

Úplný názov fondu

UNIQA Future Trends, otevřený podílový fond

Správca fondu

UNIQA investiční společnost, a.s.

Typ fondu

Akciový fond fondov

Doporučený investičný horizont

Min. 5 – 7 rokov

Mena fondu

EUR

Bankové spojenie

IBAN: SK92 1111 0000 0014 2332 2428
SWIFT: UNCRSKBX

Minimálna výška investície a odkupu

16 EUR 

Depozitár

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Profil typického investora

Fond je určený investorom, ktorí majú skúsenosti s investovaním do dynamických investícií, sú ochotní akceptovať vyššie kolísanie investície a riziká vyplývajúce najmä z koncentrácie investícií do určitej témy a s ňou súvisiacich sektorov výmenou za potenciál atraktívneho výnosu, ktorý táto investičná stratégia v dlhodobom horizonte ponúka.

typical-investor

Výkonnosť fondu

 

Názov fondu Aktuálna hodnota Zmena Maximálna hodnota Minimálna hodnota
UNIQA Future Trends

Ako investovať

Ako investovať?

Investovať do našich fondov je jednoduché

Naši finančné agenti si s vami prejdú vaše potreby a finančné ciele a predstavia vám možnosti investovania, pravidelne v programe Tempo alebo priamo do jednotlivých fondov (Fondy).

  • Uzatvoríme s vami návrh konkrétnej Rámcovej zmluvy

Následne od nás obdržíte informáciu o akceptácii vašej zmluvy a zároveň vám otvoríme majetkový účet. Môžete začať investovať.

  • Začnite investovať

Pošlite peniaze na účet vybraného fondu (Fondy) alebo na účet Upisovacieho fondu (TEMPO)  a my pre vás nakúpime podielové listy. Pri platbe vždy uvádzajte variabilný symbol, čo je číslo vašej zmluvy.

  • Svoj účet môžete spravovať on-line

V Osobnom účte moja UNIQA budete mať prehľad o svojich investíciách a aktuálnom stave portfólia. Môžete tu zmeniť svoje kontaktné údaje, požiadať o odkup podielových listov, prípadne pri programe Tempo zmeniť doterajší investičný profil.

Neviete si vybrať?

Navštívte jednoduchý prehľad

Máte záujem o tento fond?

Nečakajte na pobočke v rade.
Rezervujte si termín stretnutia už dnes

Dohodnúť stretnutie

Rýchlo a úplne zadarmo

Reporty

Chcete vedieť viac?

Mesačné reporty

Sledujte aktuálnu situáciu prostredníctvom mesačného reportu fondov.

Zobraziť reporty

Mesačný spravodaj k trhu

Sledujte dianie na trhu.

Zobraziť spravodaj
want-to-know-more

Dokumenty

Prehľad dokumentov a fondov

 

Produktové dokumenty a formuláre nájdete tiež v sekcii Dokumenty na stiahnutie. 

Upozornenie

Informácie uvedené na týchto webových stránkach sú propagačným oznámením, ktoré sa týka investovania do investičných fondov, do ktorých je možné investovať prostredníctvom tohto produktu.

Aktuálna hodnota podielového listu fondu môže klesať a stúpať v čase, v závislosti na vývoji finančných trhov a ďalších súvisiacich faktorov. Z tohto dôvodu nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Spoločnosť upozorňuje podielnikov, že predchádzajúca výkonnosť fondu nezaručuje tú istú výkonnosť v budúcnosti. Hodnota podielového listu fondu je zo svojej podstaty nestála a môže kolísať v súvislosti s výkyvmi hodnoty jednotlivých zložiek majetku vo fonde a v súvislosti s aktívnymi zmenami zloženia tohto majetku. V dôsledku toho môže hodnota investície do podielového fondu kolísať a podielnik nemá zaručené, že sa mu pôvodne investovaná suma vráti.

Pred uskutočnením investície sa dôkladne oboznámte s produktovými dokumentmi, v prvom rade so štatútom a kľúčovými informáciami pre investorov jednotlivých investičných fondov, ďalej so sadzobníkom poplatkov, obchodnými podmienkami a ďalšími dokumentmi, ktoré aj sú dostupné v slovenskom jazyku a aj na internetových stránkach www.uniqa.sk.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku