VitalŽivot UNIQA

Kapitálové životné poistenie VitalŽivot

Ak máte radi istoty a garancie, vyberte si kapitálové životné poistenie VitalŽivot. Predstavuje kombináciu efektívneho finančného zabezpečenia a poistnej ochrany vďaka širokej škále pripoistení. Popri hlavnom poistení pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin sa vytvára poistná rezerva, ktorú oceníte v prípade výpadku príjmu z dôvodu dlhodobejšej choroby alebo úrazu s dlhším časom liečenia a zároveň si vytvoríte rezervu na dôchodok.

Ide o individuálne životné poistenie s možnosťou pripoistenia detí. Zvýšte poistnú ochranu sebe aj svojim deťom a dojednajte si rôzne riziká zo širokej škály úrazových a zdravotných pripoistení.

 

Pripoistite si denné dávky pri pracovnej neschopnosti a denné dávky počas hospitalizácie. Hospitalizácia môže mať viacero dôvodov. Jedným z nich môže byť aj chirurgický zákrok. Ak by ste podstúpili akýkoľvek chirurgický zákrok, napríklad operáciu slepého čreva, vyplatíme Vám jednorazovú sumu vďaka pripoisteniu chirurgických nákladov.

Dlhšia hospitalizácia v nemocnici z dôvodu úrazu má za následok výpadok príjmu. Na jeho kompenzáciu slúži pripoistenie bolestné s minimálnym jednorazovým plnením 1 000 €. V prípade domáceho liečenia z dôvodu úrazu vyplatíme jednorazovo sumu z pripoistení čas nevyhnutného liečenia a drobné úrazy.

Ak by sa Vám stal úraz s trvalými následkami, táto nepríjemná životná situácia značne ovplyvní chod celej domácnosti a spôsobí pokles príjmu. Vďaka pripoisteniu trvalých následkov Vám môže byť vyplatená suma až do výšky 420 000 € v závislosti od dojednanej poistnej sumy, progresie a rozsahu úrazu. Ak by úraz zanechal trvalé následky viac ako 50 %, vďaka Euroochrane vyplatíme jednorazovo 50 000 €.

HappyŽolík UNIQA

Kapitálové životné poistenie HappyŽolík

Poistenie, ktoré slúži na zabezpečenie budúcnosti a zároveň prináša vzrušenie z hry vďaka možnosti nároku na výhru v prípade vyžrebovania.

Žrebovanie prebieha až štyrikrát do roka. V prípade vyžrebovania pri akomkoľvek žrebovaní počas doby poistenia, vyhrávate garantovanú poistnú sumu s dosiahnutým podielom na zisku a Vaše poistenie zaniká.

V prípade, že sa Vám šťastie pri žrebovaní vyhne, bude Vám pri dožití na konci poistnej doby vyplatená dohodnutá suma.

 

Kapitálové životné poistenie HappyŽolík je poistením pre prípad dožitia s možnosťou výhry. Možno ho uzavrieť bez dokladovania zdravotného stavu, absolvovania lekárskych prehliadok či vyplňovania množstva formulárov. Je ideálnym poistením aj pre staršie osoby.

Myslite na budúcnosť nielen svoju, ale aj svojich blízkych. Zvoľte si poistnú sumu a poistnú dobu, na konci ktorej Vám vyplatíme dohodnutú sumu s prislúchajúcim podielom na zisku.

V prípade úmrtia poisteného počas poistnej doby, bude oprávneným osobám vyplatená pomerná časť poistnej sumy zvýšená o podiel na zisku za príslušné obdobie.

 

Prehľad vyžrebovaných šťastných čisiel  v roku 2018:

24. kalendárny týždeň 2018 trojčíslie 749

 • 10. kalendárny týždeň 2018 trojčíslie 625

Prehľad vyžrebovaných šťastných čisiel  v roku 2017:

 • 49. kalendárny týždeň 2017 trojčíslie 772 
 • 36. kalendárny týždeň 2017 trojčíslie 528

 • 23. kalendárny týždeň 2017 trojčíslie 417

 • 10. kalendárny týždeň 2017 trojčíslie 670

Prehľad vyžrebovaných šťastných čisiel  v roku 2016:

 • 49. kalendárny týždeň 2016 trojčíslie 630

 • 36. kalendárny týždeň 2016 trojčíslie 993

 • 23. kalendárny týždeň 2016 trojčíslie 241

 • 10. kalendárny týždeň 2016 trojčíslie 559

Prehľad vyžrebovaných šťastných čisiel  v roku 2015:

 • 49. kalendárny týždeň 2015 trojčíslie 614

 • 36. kalendárny týždeň 2015 trojčíslie 050

 • 23. kalendárny týždeň 2015 trojčíslie 987

 • 10. kalendárny týždeň 2015 trojčíslie 601

Prehľad vyžrebovaných šťastných čisiel  v roku 2014:

 • 49. kalendárny týždeň 2014 trojčíslie 483

 • 36. kalendárny týždeň 2014 trojčíslie 436

 • 23. kalendárny týždeň 2014 trojčíslie 700

 • 10. kalendárny týždeň 2014 trojčíslie 480

Prehľad vyžrebovaných šťastných čisiel  v roku 2013:

 • 49. kalendárny týždeň 2013 trojčíslie 143

 • 36. kalendárny týždeň 2013 trojčíslie 944

 • 23. kalendárny týždeň 2013 trojčíslie 599

 • 10. kalendárny týždeň 2013 trojčíslie 439

Prehľad vyžrebovaných šťastných čisiel  v roku 2012:

 • 49. kalendárny týždeň 2012 trojčíslie 904

 • 36. kalendárny týždeň 2012 trojčíslie 609

 • 23. kalendárny týždeň 2012 trojčíslie 045

 • 10. kalendárny týždeň 2012 trojčíslie 721

Prehľad vyžrebovaných šťastných čisiel  v roku 2011:

 • 49. kalendárny týždeň 2011 trojčíslie 758

 • 36. kalendárny týždeň 2011 trojčíslie 816

 • 23. kalendárny týždeň 2011 trojčíslie 682

 • 10. kalendárny týždeň 2011 trojčíslie 148

Prehľad vyžrebovaných šťastných čisiel  v roku 2010:

 • 49. kalendárny týždeň 2010 trojčíslie 981

 • 36. kalendárny týždeň 2010 trojčíslie 545

 • 23. kalendárny týždeň 2010 trojčíslie 888

 • 10. kalendárny týždeň 2010 trojčíslie 202

Prehľad vyžrebovaných šťastných čisiel  v roku 2009:

 • 49. kalendárny týždeň 2009 trojčíslie 795

 • 10. kalendárny týždeň 2009 trojčíslie 478

 • 23. kalendárny týždeň 2009 trojčíslie 620

 • 36. kalendárny týždeň 2009 trojčíslie 216

Prečo práve kapitálové životné poistenie UNIQA?

 • oslobodenie od platenia poistného v prípade úplnej invalidity
 • finančné odškodnenie v prípade trvalých následkov
 • možnosť výhry 4x do roka
 • bez oceňovania zdravotného stavu

 

 

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD