UNIQÁT

Životné poistenie UNIQÁT je univerzálne poistenie pre vás a vašich blízkych. Môžete ho uzavrieť ako individuálne poistenie alebo poistenie pre dieťa, rodinu či poistenie k hypotéke alebo úveru. Poistenie UNIQÁT je šité na mieru a môže vás sprevádzať vo všetkých fázach Vášho života.
Teraz aj s ochranou pri epidémii COVID-19 ponúkame prevenciu a finančnú pomoc pri riešení následkov tohto ochorenia. Životné poistenie UNIQÁT vám prináša možnosť nastaviť si rôzne poistné doby takmer na všetky pripoistenia. Je možné ho uzatvoriť aj na diaľku bez podpisu, úhradou poistného. Tiež ho môžete získať s bonusom za zdravý životný štýl.

 • V prípade ochorenia na COVID -19 kryjeme všetky dôležité riziká ako je smrť, práceneschopnosť, hospitalizácia či chirurgický zákrok.
 • Asistenčné služby sú doplnené o bezplatnú poradňu ku koronavírusu, ktorá zahŕňa:  Telefonickú konzultáciu s lekárskym personálom; Individuálnu psychologickú poradňu; Online test na COVID -19.
 • Proces uzatvorenia zmluvy je možný aj na diaľku, a to úhradou splátky poistného. Komunikujme spolu telefonicky, alebo online.

Dôležité predzmluvné informácie k životnému poisteniu nájdete TU.

 

Poistenie ponúka na výber dva varianty:

 • UNIQÁT Risk - čisto rizikový variant zameraný na krytie rizík
 • UNIQÁT Invest - investičný variant, ktorý okrem krytia rizík ponúka možnosť investovania finančných prostriedkov prostredníctvom podielových fondov a investičných programov
 •  + služba Diagnose.me - k obidvom variantom poistenia na 1 rok zdarma

 

V poistení UNIQÁT Invest môžete svoje peniaze investovať do rôznych investičných programov správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, podielových fondov správcovských spoločností Fidelity a C-QUADRAT alebo sa môžete rozhodnúť pre garantovaný program InvestUNIQA PLUS.

Viac info o jednotlivých fondoch nájdete TU.

Rozšírte svoju poistnú ochranu vďaka širokej škále pripoistení

Úmrtie a invalidita pripoistenia

 • úmrtie s klesajúcou PS
 • úmrtie s konštantnou poistnou sumou (PS)
 • invalidita nad 40 % alebo nad 70 % s mesačným dôchodkom
 • invalidita nad 40 % alebo nad 70 % s jednorazovým plnením s klesajúcou PS
 • úplná invalidita nad 70% s konštantnou PS
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity nad 70 %
 • úrazová invalidita nad 40 % s jednorazovým plnením s konštantnou PS

Úrazové pripoistenia

 • trvalé následky úrazu s progresiou 600 %
 • trvalé následky úrazu 10 PLUS s progresiou 600%
 • smrť úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode
 • úrazová hospitalizácia
 • poistenie horných končatín, chrbta a očí
 • denné odškodné
 • euroochrana
 • drobné úrazy

Zdravotné pripoistenia

 • chirurgické náklady / náklady za plastickú operáciu / jednodňová chirurgia
 • kritické choroby – dospelý, s klesajúcou alebo s konštantnou poistnou sumou. 36 kritických chorôb v 5 skupinách a s plnením 100% aktuálnej poistnej sumy pre každú skupinu, t.j. maximálne až 5 plnení. 1 kritická choroba s čiastočným plnením 30% aktuálnej poistnej sumy
 • kritické choroby – dieťa, s konštantnou poistnou sumou. 20 kritických chorôb v 5 skupinách a s plnením 100% aktuálnej poistnej sumy pre každú skupinu, t.j. maximálne až 5 plnení.
 • denná dávka počas hospitalizácie
 • denná dávka počas hospitalizácie pre dieťa, vrátane sprevádzajúcej osoby
 • denné dávka pri PN
 • mesačné dávky pri PN
 • asistenčné služby

Pripoistenie KOMBI ochrana

 • pripoistenie s klesajúcou poistnou sumou a zaujímavým poistným
 • poistná ochrana v závažných životných situáciách
 • vhodné najmä ako poistenie k hypotéke alebo inému úveru
 • možnosť nakombinovať zložky (až 6 možných kombinácií)- úmrtie - invalidita nad 40% alebo nad 70%  - kritické choroby
 • možnosť rôznej výšky poistných súm
 • každý poistený dospelý môže mať dojednanú inú kombináciu zložiek ako aj inú výšku poistných súm
 • po každom poistnom plnení sa pre poisteného znižujú poistné sumy ostatných zložiek pripoistenia KOMBI ochrana

 

 

 

Čo je UNIQA ASSISTANCE?

Pripoistite si už od 1 €  mesačne asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE, ktoré zabezpečia napríklad:

 • lekár na telefóne
 • nadštandardná izba v nemocnici až do limitu 200 €
 • ubytovanie poisteného s dieťaťom v nemocnici do limitu 400 €
 • starostlivosť o domácnosť (upratovanie, nákup bežných domácich potrieb, venčenie domácich zvierat a i.)
 • opatrovanie dieťaťa do limitu 600 €
 • prednostné objednanie k lekárovi
 • návšteva lekára v domácnosti

 

Asistenčné služby NONSTOP +421 2 544 11 029.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Platné dokumenty

Archív

Prečo práve životné poistenie UNIQÁT?

 • komplexné poistenie celej rodiny
 • vlastná investičná stratégia
 • vysoké poistné krytie
 • možnosť viackrát navyšovať poistnú sumu

 

 

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD