UNIQÁT

Životné poistenie UNIQÁT je univerzálne poistenie pre vás a vašich blízkych. Môžete ho uzavrieť ako individuálne poistenie alebo poistenie pre dieťa, rodinu či poistenie k hypotéke alebo úveru. Poistenie, ktoré je šité na mieru, vás môže sprevádzať vo všetkých fázach života a prinášať vám možnosť nastaviť si rôzne poistné doby takmer na všetky pripoistenia. Životné poistenie UNIQÁT môžete získať s bonusom za zdravý životný štýl.

Poistenie ponúka na výber dva varianty:

  • UNIQÁT Risk - čisto rizikový variant zameraný na krytie rizík
  • UNIQÁT Invest - investičný variant, ktorý okrem krytia rizík ponúka možnosť investovania finančných prostriedkov prostredníctvom podielových fondov a investičných programov
  •  + služba Diagnose.me - k obidvom variantom poistenia na 1 rok zdarma

Dôležité predzmluvné informácie k životnému poisteniu nájdete TU.

 

 

V poistení UNIQÁT Invest môžete svoje peniaze investovať do rôznych investičných programov správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, podielových fondov správcovských spoločností Fidelity a C-QUADRAT alebo sa môžete rozhodnúť pre garantovaný program InvestUNIQA PLUS.

Viac info o jednotlivých fondoch nájdete TU.

Rozšírte svoju poistnú ochranu vďaka širokej škále pripoistení

Úmrtie a invalidita pripoistenia

  • úmrtie s klesajúcou PS
  • úmrtie s konštantnou poistnou sumou (PS)
  • invalidita nad 40 % alebo nad 70 % s mesačným dôchodkom
  • invalidita nad 40 % alebo nad 70 % s jednorazovým plnením s klesajúcou PS
  • úplná invalidita nad 70% s konštantnou PS
  • oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity nad 70 %
  • úrazová invalidita nad 40 % s jednorazovým plnením s konštantnou PS

Úrazové pripoistenia

  • trvalé následky úrazu s progresiou 600 %
  • trvalé následky úrazu 10 PLUS s progresiou 600%
  • smrť úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode
  • úrazová hospitalizácia
  • poistenie horných končatín, chrbta a očí
  • denné odškodné
  • euroochrana
  • drobné úrazy

Zdravotné pripoistenia

  • chirurgické náklady / náklady za plastickú operáciu / jednodňová chirurgia
  • kritické choroby – dospelý, s klesajúcou alebo s konštantnou poistnou sumou. 36 kritických chorôb v 5 skupinách a s plnením 100% aktuálnej poistnej sumy pre každú skupinu, t.j. maximálne až 5 plnení. 1 kritická choroba s čiastočným plnením 30% aktuálnej poistnej sumy
  • kritické choroby – dieťa, s konštantnou poistnou sumou. 20 kritických chorôb v 5 skupinách a s plnením 100% aktuálnej poistnej sumy pre každú skupinu, t.j. maximálne až 5 plnení.
  • denná dávka počas hospitalizácie
  • denná dávka počas hospitalizácie pre dieťa, vrátane sprevádzajúcej osoby
  • denné dávka pri PN
  • mesačné dávky pri PN
  • asistenčné služby

Pripoistenie KOMBI ochrana

  • pripoistenie s klesajúcou poistnou sumou a zaujímavým poistným
  • poistná ochrana v závažných životných situáciách
  • vhodné najmä ako poistenie k hypotéke alebo inému úveru
  • možnosť nakombinovať zložky (až 6 možných kombinácií)- úmrtie - invalidita nad 40% alebo nad 70%  - kritické choroby
  • možnosť rôznej výšky poistných súm
  • každý poistený dospelý môže mať dojednanú inú kombináciu zložiek ako aj inú výšku poistných súm
  • po každom poistnom plnení sa pre poisteného znižujú poistné sumy ostatných zložiek pripoistenia KOMBI ochrana

Čo je UNIQA ASSISTANCE?

Pripoistite si už od 1 €  mesačne asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE, ktoré zabezpečia napríklad:

  • lekár na telefóne
  • nadštandardná izba v nemocnici až do limitu 200 €
  • ubytovanie poisteného s dieťaťom v nemocnici do limitu 400 €
  • starostlivosť o domácnosť (upratovanie, nákup bežných domácich potrieb, venčenie domácich zvierat a i.)
  • opatrovanie dieťaťa do limitu 600 €
  • prednostné objednanie k lekárovi
  • návšteva lekára v domácnosti

 

Asistenčné služby NONSTOP +421 2 544 11 029.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Platné dokumenty

Archív

Prečo práve životné poistenie UNIQÁT?

  • komplexné poistenie celej rodiny
  • vlastná investičná stratégia
  • vysoké poistné krytie
  • možnosť viackrát navyšovať poistnú sumu

 

 

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD