UNIQÁT

Životné poistenie UNIQÁT je univerzálne poistenie pre vás a vašich blízkych. Môžete ho uzavrieť ako individuálne poistenie alebo poistenie pre dieťa, rodinu či poistenie k hypotéke alebo úveru. Poistenie, ktoré je šité na mieru, vás môže sprevádzať vo všetkých fázach života a prinášať vám možnosť nastaviť si rôzne poistné doby takmer na všetky pripoistenia. Životné poistenie UNIQÁT môžete získať s bonusom za zdravý životný štýl.

Poistenie ponúka na výber dva varianty:

 • UNIQÁT Risk - čisto rizikový variant zameraný na krytie rizík
 • UNIQÁT Invest - investičný variant, ktorý okrem krytia rizík ponúka možnosť investovania finančných prostriedkov prostredníctvom podielových fondov a investičných programov
 •  + služba Diagnose.me - k obidvom variantom poistenia na 1 rok zdarma

Dôležité predzmluvné informácie k životnému poisteniu nájdete TU.

 

V poistení UNIQÁT Invest môžete svoje peniaze investovať do rôznych investičných programov správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, podielových fondov správcovských spoločností Fidelity a C-QUADRAT alebo sa môžete rozhodnúť pre garantovaný program InvestUNIQA PLUS.

Viac info o jednotlivých fondoch nájdete TU.

Rozšírte svoju poistnú ochranu vďaka širokej škále pripoistení

Úmrtie a invalidita pripoistenia

 • úmrtie s klesajúcou PS
 • úmrtie s konštantnou poistnou sumou (PS)
 • invalidita nad 40 % alebo nad 70 % s mesačným dôchodkom
 • invalidita nad 40 % alebo nad 70 % s jednorazovým plnením s klesajúcou PS
 • úplná invalidita nad 70% s konštantnou PS
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity nad 70 %
 • úrazová invalidita nad 40 % s jednorazovým plnením s konštantnou PS

Úrazové pripoistenia

 • trvalé následky úrazu s progresiou 600 %
 • trvalé následky úrazu 10 PLUS s progresiou 600%
 • smrť úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode
 • úrazová hospitalizácia
 • poistenie horných končatín, chrbta a očí
 • denné odškodné
 • euroochrana
 • drobné úrazy

Zdravotné pripoistenia

 • chirurgické náklady / náklady za plastickú operáciu / jednodňová chirurgia
 • kritické choroby – dospelý, s klesajúcou alebo s konštantnou poistnou sumou. 36 kritických chorôb v 5 skupinách a s plnením 100% aktuálnej poistnej sumy pre každú skupinu, t.j. maximálne až 5 plnení. 1 kritická choroba s čiastočným plnením 30% aktuálnej poistnej sumy
 • kritické choroby – dieťa, s konštantnou poistnou sumou. 20 kritických chorôb v 5 skupinách a s plnením 100% aktuálnej poistnej sumy pre každú skupinu, t.j. maximálne až 5 plnení.
 • denná dávka počas hospitalizácie
 • denná dávka počas hospitalizácie pre dieťa, vrátane sprevádzajúcej osoby
 • denné dávka pri PN
 • mesačné dávky pri PN
 • asistenčné služby

Pripoistenie KOMBI ochrana

 • pripoistenie s klesajúcou poistnou sumou a zaujímavým poistným
 • poistná ochrana v závažných životných situáciách
 • vhodné najmä ako poistenie k hypotéke alebo inému úveru
 • možnosť nakombinovať zložky (až 6 možných kombinácií)- úmrtie - invalidita nad 40% alebo nad 70%  - kritické choroby
 • možnosť rôznej výšky poistných súm
 • každý poistený dospelý môže mať dojednanú inú kombináciu zložiek ako aj inú výšku poistných súm
 • po každom poistnom plnení sa pre poisteného znižujú poistné sumy ostatných zložiek pripoistenia KOMBI ochrana

 

 

 

Čo je UNIQA ASSISTANCE?

Pripoistite si už od 1 €  mesačne asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE, ktoré zabezpečia napríklad:

 • lekár na telefóne
 • nadštandardná izba v nemocnici až do limitu 200 €
 • ubytovanie poisteného s dieťaťom v nemocnici do limitu 400 €
 • starostlivosť o domácnosť (upratovanie, nákup bežných domácich potrieb, venčenie domácich zvierat a i.)
 • opatrovanie dieťaťa do limitu 600 €
 • prednostné objednanie k lekárovi
 • návšteva lekára v domácnosti

 

Asistenčné služby NONSTOP +421 2 544 11 029.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Platné dokumenty

Archív

Prečo práve životné poistenie UNIQÁT?

 • komplexné poistenie celej rodiny
 • vlastná investičná stratégia
 • vysoké poistné krytie
 • možnosť viackrát navyšovať poistnú sumu

 

 

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD