Slovensky > O nás > Aktuality > Ako odhlásiť auto z evidencie a čo treba vybaviť

Ako odhlásiť auto z evidencie a čo treba vybaviť

30.08.2023

Každé auto skôr či neskôr doslúži a bude ho treba odhlásiť z evidencie vozidiel. Auto treba odhlásiť aj po havárii alebo ak ho niekto ukradne. Odhlásenie je jednoduché, stačí urobiť pár krokov.

 

Každé vozidlo musí byť povinne prihlásené do evidencie vozidiel. Ak definitívne doslúži, napríklad v prípade neopraviteľnej poruchy, musíte ho z evidencie odhlásiť. Dôjde k tzv. zániku vozidla a k jeho definitívnemu odhláseniu z evidencie – auto prestane úradne existovať.

Ako odhlásiť auto z evidencie

Odhlásenie vozidla z evidencie nie je zložité. Stačí zájsť na dopravný inšpektorát v mieste vášho trvalého bydliska alebo, ak je vozidlo registrované na firmu, na dopravný inšpektorát v mieste, kde sídli firma.

Auto väčšinou odhlasujete z evidencie pri predaji. Mali by ste ho však odhlásiť aj vtedy, ak sa stane nepojazdným po dopravnej nehode. Ak to neurobíte, žiadny postih vám síce nehrozí, budete však musieť naďalej platiť povinné zmluvné poistenie.

Dočasné odhlásenie vozidla

Vozidlo možno odhlásiť z evidencie aj dočasne, napríklad ak sa chystáte do zahraničia, ale auto nechcete predať. Auto možno z evidencie dočasne vyradiť na jeden až dvadsať rokov.

Ak je však auto vyradené z evidencie, nemôžete ním jazdiť, ani ho zošrotovať či predať na súčiastky. Keď ho budete chcieť znova používať, na dopravnom inšpektoráte budete musieť požiadať o jeho znovuzaradenie, zaplatiť poplatok 5 eur a predložiť doklad o PZP.

Doklady potrebné na dočasné odhlásenie vozidla

 • Osvedčenie o evidencii, časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla.
 • Čipová karta osvedčenia o evidencii, časť I (ak bola vydaná).

Trvalé odhlásenie auta z evidencie

Ak vozidlo vyraďujete natrvalo, musíte ho ekologicky zlikvidovať. Urobí to firma, ktorá sa špecializuje na zber nepojazdných vozidiel. Môžete tak urobiť v rámci celej Európskej únie. Od spracovateľa dostanete potvrdenie, že staré vozidlo bolo prevzaté na spracovanie aj Potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie vozidiel – vozidlo bude odhlásené na základe podnetu od spracovateľa vozidiel.

Doklady potrebné na trvalé odhlásenie vozidla

Ak ste od spracovateľa vozidiel potvrdenie o vyradení z evidencie nedostali, vozidlo musíte odhlásiť na dopravnom inšpektoráte sami. Okrem dokladu totožnosti budete musieť predložiť:

 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom vozidla,
 • splnomocnenie. V prípade, že je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, tak splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

Ako odhlásiť auto bez toho, aby bolo zošrotované?

Môže sa stať, že budete chcieť auto predať na náhradné diely a nebudete mať doklad o ekologickej likvidácii vozidla.

Doklady potrebné na odhlásenie vozidla bez zošrotovania

 • Rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla. V rámci konania budete musieť vysvetliť, prečo auto neexistuje a mali by ste predložiť aj doklady, ktoré to potvrdzujú. Doklad o neexistencii vozidla vás vyjde na 500 eur.
 • Osvedčenie o registrácii, časť I a II.
 • Tabuľky s evidenčným číslom. Ak ich nemáte, budete potrebovať čestné vyhlásenie, napríklad o ich krádeži.
 

Vedeli ste, že auto môžete z evidencie odhlásiť aj online? Stačí vám na to občiansky preukaz s čipom. Po podaní všetkých formulárov budete prostredníctvom dátovej schránky vyzvaní, aby ste na dopravnom inšpektoráte odovzdali doklady a tabuľky s evidenčným číslom.

Prepis auta na iného majiteľa

Rozhodli ste sa auto predať? Na nového majiteľa ho budete musieť prepísať. Nový majiteľ to musí urobiť do 30 dní od odhlásenia pôvodného majiteľa z evidencie. Viac informácií nájdete v našom článku tu.

Postup sa mierne líši pri prepise v rámci okresu a mimo neho. Ak ste auto predali majiteľovi v rámci okresu, kde bývate, je to jednoduchšie. Spolu s novým majiteľom zájdete na dopravný inšpektorát, auto na nového majiteľa prepíšete a on sa rovno prihlási. Ak nový majiteľ nemôže ísť na inšpektorát s vami, budete potrebovať úradne overené splnomocnenie a doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva, napríklad kúpnu zmluvu.

Doklady potrebné na prepis auta

 • Doklady totožnosti alebo splnomocnenie
 • Osvedčenie o evidencii, časť II alebo technický preukaz
 • Čipovú kartu o evidencii, časť I, ak ju máte
 • Nový majiteľ predloží potvrdenie o zmluvnom poistení

Ak býva nový majiteľ v inom okrese, je postup o niečo zložitejší. Najprv musíte podať žiadosť o odhlásenie vozidla z evidencie v okrese vášho trvalého bydliska. Nový majiteľ sa potom prihlási na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho trvalého bydliska.

Tip: Máme pre vás skvelé ceny povinného zmluvného poistenia aj havarijného poistenia. Cenu si môžete nezáväzne vypočítať v našej kalkulačke. Pri online poistení vám dáme zľavu 5 %. Ak ste už klientom UNIQA a máte u nás iné poistenie, získate aj vernostnú zľavu 5 %.

Ako odhlásiť poistku na auto

Keď auto predávate alebo chcete zmeniť poisťovňu, najprv treba zrušiť už existujúce poistenie. Poistenie môžete zrušiť najskôr šesť týždňov pred skončením jeho platnosti, pri predaji vozidla alebo pri jeho odhlásení z evidencie, krádeži, poškodení alebo likvidácii.

Doklady potrebné na zrušenie poistenia vozidla

 • Pri zrušení PZP musíte podať písomnú žiadosť, v ktorej uvediete svoje meno, dátum narodenia, adresu, číslo poistnej zmluvy, dátum účinnosti výpovede, evidenčné číslo, značku a typ vozidla.
 • V prípade predaja auta potrebujete kópiu technického preukazu, v ktorom je uvedený nový majiteľ.
 • Pri krádeži vozidla potrebujete protokol od polície.
 • Ak bolo auto zlikvidované, potrebujete potvrdenie o jeho likvidácii.

Žiadosť pošlite poštou alebo ju odovzdajte osobne spolu s ďalšími dokumentmi v pobočke.

Foto: Pexels.com