Slovensky > O nás > Aktuality > Duševné choroby sú 2. najčastejšou príčinou invalidity - vyhľadajte pomoc, kým nie je neskoro!

Duševné choroby sú 2. najčastejšou príčinou invalidity - vyhľadajte pomoc, kým nie je neskoro!

13.10.2022

Každý štvrtý Slovák trpí úzkosťami a približne štvrtina sa priznala, že má medzi blízkymi človeka, ktorému diagnostikovali duševnú chorobu. Mentálne zdravie sa posledné roky zhoršilo následkom mimoriadnych udalostí ako bola pandémia, vojna na Ukrajine či energetická kríza až u dvoch tretín ľudí. . Odborníci pritom bijú na poplach – neliečené duševné ochorenie môže viesť k trvalej invalidite. Nehanbite sa preto o duševnej nepohode hovoriť a včas vyhľadať pomoc.

 

Ľudia sa zdráhajú hovoriť o duševných problémoch a liečiť sa, pretože sa boja – diskriminácie, vylúčeniu ľudí zo spoločnosti, bránenia prístupu k vzdelaniu alebo pracovnému uplatneniu.  Podľa štúdie, na ktorej sa podieľal aj český Národný ústav duševného zdravia (NUDZ) je stigma horšia ako samotné duševné ochorenie.

„Stigma duševného ochorenia spočíva v predsudkoch založených na strachu či neznalosti  prejavovaných smerom k ľuďom s duševným ochorením, ktorým sú v mnohých prípadoch prisudzované záporné alebo neakceptovateľné vlastnosti, ako aj k oblasti duševného zdravia celkovo. Stigmatizáciu považujeme za jednu z hlavných príčin, prečo sa ľudia efektívne nestarajú o svoje duševné zdravie a nevyhľadávajú včas odbornú pomoc,“ uvádza NUDZ.

Takýto prístup je však nebezpečný, pretože neliečené duševné ochorenie môže viesť až k trvalej . Potvrdzujú to aj údaje zo Sociálnej poisťovne, podľa ktorej boli práve duševné poruchy a poruchy správania v prvom polroku tohto roka druhou najčastejšou diagnózou, ktorá viedla k plnej invalidite.

„Aj preto v životnom poistení kryjeme v rámci invalidity všetky psychické ochorenia a cez asistenčné služby Diagnose.me ponúkame klientom bezplatnú psychologickú pomoc,“ hovorí riaditeľ Komunikácie UNIQA Oskar Sekereš.

Nemlčte a urobte prvý krok

Duševné ochorenie je rovnaké ako každá iná choroba. Ak sa necítite dobre, nebojte sa zdieľať tieto pocity so svojim okolím. Tu totiž staré známe „Ticho lieči,“ neplatí.

„Práve naopak, pokiaľ ide o dušu, ak vás niečo ťaží, nenechávajte si to pre seba. Najlepšie, čo môžete pre seba v takej chvíli urobiť, je vyrozprávať sa. A prvým krokom je práve obrátiť sa na niekoho blízkeho. Ak chcete už pri prvých príznakoch duševnej nepohody hovoriť radšej s odborníkom, bezplatnú 24 hodinovú pomoc poskytuje aj Linka dôvery Nezábudka,“ vysvetľuje riaditeľ Ligy za duševné zdravie Andrej Vršanský.

Ak neviete ako urobiť prvý krok a kde hľadať pomoc, konkrétne rady ako postupovať nájdete na: https://www.uniqa.sk/hovorte-uprimne/.

Rovnako dôležité je však byť pripravený vypočuť si blízkeho, ktorý práve prežíva krízu. Áno, môže byť ťažké a pre niekoho desivé. Ako mám zareagovať? Čo ak mu poradím zle? Som ten správny človek, na koho sa obrátiť?

„Ak si kladiete niektorú z týchto otázok, pomôžu vám online kurzy, ktoré sme pripravili spolu s Ligou za duševné zdravie. Naučia vás nielen to, ako zaobchádzať s duševne chorými, ale napríklad aj s ľuďmi, ktorých postihol syndróm vyhorenia. Kurz vysvetlí, ako a prečo nestigmatizovať duševné ochorenie, neodhovárať od liečenia a nedostávať ľudí v psychickom trápení pod tlak,“  hovorí riaditeľka Brand&Marketing UNIQA Silvia Vlasková.

Online kurzy majú za úlohu najmä zlepšiť komunikáciu s príbuznými a priateľmi ľudí, ktorí  zažívajú absenciu duševného zdravia a poskytovať im takú podporu, ktorá zlepší duševný stav celých rodín. Svoje rady poskytnú najväčšie kapacity v oblasti psychiatrie a psychológie na Slovensku a v Čechách.

 

Otestujte si duševné zdravie.