Slovensky > O nás > Aktuality > UNIQA na Slovensku v prvom polroku 2023 rástla rýchlejšie ako trh, posilnila o 12,9 %

UNIQA na Slovensku v prvom polroku 2023 rástla rýchlejšie ako trh, posilnila o 12,9 %

11.09.2023

  • Celkový hrubý zisk UNIQA v Českej republike a na Slovensku presiahol 44 miliónov EUR
  • Významné postavenie v rámci celej skupiny UNIQA Insurance Group
  • UNIQA Group definitívne opúšťa Rusko

Za prvých šesť mesiacov tohto roka UNIQA v Českej republike a na Slovensku podľa  predbežných údajov predpísala na poistnom celkovo 416,77 milióna EUR (podľa metodiky ČAP). Z toho 278,35 milióna EUR pripadlo na Českú republiku a cca 143,7 milióna EUR na Slovenskú republiku. Česká a slovenská UNIQA tak tvorili 27 % celkového predpísaného poistného v medzinárodnej časti UNIQA poisťovacej skupiny. 

Portfólio poistných zmlúv UNIQA v Českej republike a na Slovensku ku koncu júna 2023 predstavovalo 2,93 milióna kusov. UNIQA Česká republika mala ku koncu prvého polroka 2023 1,74 milióna poistných zmlúv a UNIQA Slovenská republika 1,19 milióna.

Hrubý zisk (EBT) dosiahol 44,67 milióna EUR, pričom čistý zisk  poisťovne pôsobiacej v Českej republike a na Slovensku dosiahol 37,68 milióna EUR.

"UNIQA v Českej republike a na Slovensku opäť posilnila svoju pozíciu v hlavných oblastiach podnikania aj v zložitom ekonomickom prostredí so stále veľmi vysokou infláciou. Česká a slovenská UNIQA sú hlavnými subjektmi celej skupiny, ktoré podstatnou mierou prispievajú k celkovému hospodárskemu výsledku. Vďaka silnej značke a diverzifikovanej štruktúre našich finančných riešení sme presvedčení o schopnosti našej spoločnosti pokračovať v dosahovaní solídnych a udržateľných výsledkov aj v budúcnosti," uviedol Rastislav Havran, generálny riaditeľ finančnej skupiny UNIQA pre Českú republiku a Slovensko.

UNIQA Slovensko


Na Slovensku UNIQA medziročne vzrástla o takmer 13%. Z celkovej výšky  predpísaného poistného vo výške 143,7 milióna EUR na Slovensku takmer 61 % pripadlo na sektor neživotného poistenia a zvyšných 39 % zo segmentov životného poistenia (podľa metodiky SLASPO). Trhové podiely oboch odvetví boli na Slovensku ku koncu júna 2023 relatívne vyrovnané, keď oba posilnili: v životnom poistení na 9,8 % a v neživotnom poistení na 11,5 %. Celkovo mala UNIQA na Slovensku 10,8% podiel, čím sa stala štvrtou najsilnejšou značkou na lokálnom poistnom trhu.
Škodovosť  neživotného poistenia bola ešte priaznivejšia ako v Českej republike na úrovni 47,2 % z dôvodu absencie veľkých a kalamitných škôd.

UNIQA Česká republika

V Českej republike UNIQA medziročne vzrástla o 5,5 %.  Väčšinu poistného (71 %) aj tentoraz pripadlo na segmenty neživotného poistenia. Zaznamenali nárast predpísaného poistného o 7,3 % na celkovú sumu 195,11 milióna EUR. Trhový podiel UNIQA v neživotnom poistení v prvých šiestich mesiacoch roka bol 7,8 % (6. miesto na trhu). Tentokrát to bolo najmä poistenie majetku fyzických osôb (rodinné domy, domácnosti), ktoré sa podarilo, s medziročným nárastom poistného o 12,4 %. V tradične silnom sektore poistenia zodpovednosti za škodu a úrazového poistenia sa UNIQA umiestnila na piatom a štvrtom mieste na českom trhu z hľadiska predpísaného poistného. Tieto dva segmenty predstavovali 71 % poistného UNIQA za neživotné poistenie v prvých šiestich mesiacoch roka. Životné poistenie prispelo celkovou sumou 77,96 milióna EUR a medziročne vzrástlo o 1,2 %. Podiel UNIQA na domácom trhu v Českej republike bol na konci prvého polroka naďalej na úrovni 7,7 %. Škodovosť v  odvetviach neživotného poistenia UNIQA v Českej republike dosiahla 54,3 %, čo predstavuje zlepšenie o 2 percentuálne body v porovnaní s minulým rokom.

Výsledky koncernu UNIQA

UNIQA poisťovňa pôsobí v rámci európskej skupiny UNIQA Insurance Group (UIG) so sídlom vo Viedni. V sledovanom období vzrástlo predpísané poistné skupiny medziročne o robustných 7,9 % (a viac ako zdvojnásobilo dynamiku v minulom roku) na 3,71 miliardy EUR. Pozitívny výsledok bol dosiahnutý vďaka veľmi dobrým výsledkom v domovskej krajine Rakúsku, ale aj medzinárodne. V dôsledku toho zisk  skupiny  prekonal očakávania: 216 miliónov EUR (EBT; +28% medziročne).

Sesterské spoločnosti UNIQA v Európe (17 krajín mimo Rakúska, vrátane UNIQA v Českej republike a na Slovensku) vykázali predpísané poistné vo výške 1,42 mld. EUR (takmer +12 % medziročne) a predstavovali viac ako 38 % celkového poistného skupiny UNIQA Insurance Group. UNIQA Česká republika spolu s UNIQA Slovensko priniesli viac ako štvrtinu medzinárodného poistného UIG.

Zároveň oznamujeme, že Koncern UNIQA predáva svoj 75% podiel v ruskej spoločnosti Raiffeisen Life ruskej poisťovni Renaissance Life spolu s AO Raiffeisenbank, ktorá je súčasťou Raiffeisen Bank International, ktorá predtým vlastnila zvyšných 25%. Tým sa ukončili aktivity skupiny UNIQA v Rusku, čo prispelo ku konečnému obratu skupiny vo výške približne 1%. Už po začiatku vojny na Ukrajine na jar 2022 boli pozastavené všetky nové činnosti a investície; odpredaj bol posledným krokom odchodu z Ruska. Kúpna cena nebola oznámená; transakcia podlieha schváleniu príslušnými orgánmi.

V druhej polovici roka sa chce skupina UNIQA naďalej zameriavať na zlepšovanie výkonnosti v kľúčových odvetviach. Aktuálne je ťažké poskytnúť predpoveď na nadchádzajúce mesiace. Výhľad komplikuje značná neistota, najmä volatilita kapitálových trhov, kolísanie úrokových sadzieb a inflačné pohyby. Významný bude aj vývoj škôd spôsobených prírodnými katastrofami, ktorých bolo počas leta veľa. Z týchto dôvodov nie je možné poskytnúť spoľahlivú prognózu výsledkov na rok 2023.