Duševnú nepohodu často nie je vidieť.

Vyhorenie, šikana, depresia. Častokrát neviditeľné a potlačované. Ťažkým životným situáciám sa ale nedá vždy vyhnúť. Dôležité je mať spojenca a nebyť sám.

 

Spojili sme sa, aby sme vám ešte lepšie pomáhali s tým, čo vás ťaží. Vďaka spojeniu dvoch silných spoločností, UNIQA a AXA, vám teraz môžeme priniesť nadštandardné služby, ktoré vám pomôžu v časoch nepohody.

Počet pacientov s psychickými ochoreniami sa za uplynulých 15 rokov na Slovensku strojnásobil. 

Až 80 % z nich sa bojí vyhľadať odbornú pomoc z dôvodu stigmatizácie (obavy z vnímania choroby okolím) alebo zo strachu z návštevy lekára.

Naše produkty vyvíjame tak, aby sme vám uľahčili zvládať náročné situácie a v rámci prevencie ponúkame programy zamerané na asistenciu alebo odbornú pomoc.

Pomôžeme vám odhaliť, kedy vyhľadať odborníka, ako eliminovať stres aby nezanechal stopy na vašom duševnom zdraví, alebo poradíme, ako zvládať hraničné životné situácie.

 

Téme psychického zdravia sa venujeme aj v našom lifestylovom magazíne Patálie na stránkach o duševnom zdraví a psychickej pohode.

 

Nadviazali sme spoluprácu s Ligou za duševné zdravie, prostredníctvom ktorej vám prinášame Linku dôvery Nezábudka na čísle 0800 800 566 . Linka poskytuje volajúcim emočnú podporu v psychickej kríze, pomoc pri orientácii v ťažkej životnej situácii, ako aj kontakty na odborníkov a zariadenia z oblasti psychiatrickej pomoci.

 

liga 2

 

 

Syndróm vyhorenia je závažnou príčinou iných psychických porúch, ktoré často vedú k uznaniu invalidity aj nad 40%. My ako prví kryjeme v rámci životného poistenia aj všetky psychiatrické ochorenia.

Viac info nájdete tu >

Kyberšikana sa stala novým fenoménom na školách a zanecháva na psychike detí značné emocionálne rany. Až 60% rodičov nevie, ako sa proti takýmto útokom brániť. Ako účinnú pomoc vám ponúkame asistenciu, právne poradenstvo a podporu IT tímu pri odstránení nepravdivých a poškodzujúcich informácií na internete.

Viac info nájdete tu >

 

Online diskusie

Sledujte online diskusie na témy

  

 

Poradíme vám 

 

Psychologická poradňa ku COVID-19

  • Pre klientov, v rámci životného poistenia, ponúkame možnosť objednať sa na online konzultácie na tému COVID 19 a jeho následky.
  • Poradne vedú odborníci v oblasti medicíny, psychológie alebo fyzioterapie.

Viac informácií tu >

Odborné konzultácie zdravotného stavu

  • Druhý lekársky názor môžete využiť ako súčasť asistenčnej služby k životnému poisteniu.
  • Ide o možnosť posúdenia diagnózy alebo konzultácie vášho zdravotného stavu so špičkovými medzinárodnými odborníkmi.

Viac informácií tu >

Psychologická poradňa pri živelných udalostiach

  • Rady od skúsených odborníkov v oblasti psychológie, psychoterapie alebo koučingu vám pomôžu vyrovnať sa so stratami, ktoré spôsobil prírodný živel.

 

Viac informácií tu >

Emočná podpora v psychickej kríze

  • Nadviazali sme spoluprácu s Ligou za duševné zdravie, prostredníctvom ktorej vám prinášame Linku dôvery Nezábudka na čísle 0800 800 566 . 

 

Viac informácií tu >

Duševnú nepohodu často nevidieť, neliečené psychické ochorenia môžu viesť až k invalidite

Duševnú nepohodu často nevidieť, neliečené psychické ochorenia môžu viesť až k invalidite

Niektoré duševné choroby môžu byť podľa lekárov pri nepriaznivom priebehu choroby invalidizujúcimi ochoreniami...

Počet psychických ochorení na Slovensku narastá, môžu viesť až k dlhodobej invalidite

Počet psychických ochorení na Slovensku narastá, môžu viesť až k dlhodobej invalidite

Najnovšie štatistiky hovoria, že depresia celosvetovo postihuje viac ako 300 miliónov ľudí a na Slovensku viac ako 300 000...

Kyberšikana je nový strašiak školákov – ako sa voči nej najlepšie brániť?

Kyberšikana je nový strašiak školákov – ako sa voči nej najlepšie brániť?

Silnejúci fenomén internetu a sociálnych sietí spôsobil nárast kyberšikany a poškodzovania dobrého mena na internete...