Životné poistenie s investičným účtom ActiveLife MAX

Dohodnúť si stretnutie

ikona auto

 

Hlavné výhody a krytie

 

Výhody

Produkt až pre 8 osôb na jednej zmluve.

Bez obmedzenia minimálnej výšky celkového poistného za krytie rizík.

Široký výber zo 40 doplnkových poistení.

Komplexný balíček 1. rizika – tzv. „poistenie úveru“ – výber z 8 balíčkov v kombinácii smrť, invalidita, kritické choroby a 15 % zľava pre dvojicu osôb.

Praktické asistenčné služby automaticky pre všetkých poistených len za 2 € ročne.

Automatické vyhodnocovanie zdravotného stavu v aplikácii UNIQA Studio do 15 minút.

Splňte si svoju predstavu o poistení a získajte k tomu aj niečo navyše. My sa staráme o vás a vy máte čas venovať sa iným radostiam.


Byť poistený a popritom investovať

Spojili sme pre vás kvalitné poistenie s investovaním do unikátnych investičných fondov. Popri hlavnom poistení pre prípad dožitia máte možnosť vybrať si zo  40 doplnkových poistení pre prípad smrti, úrazov a chorôb a zároveň investovať do jednej z  troch voliteľných investičných stratégií (fondov). Pridanou hodnotou produktu je aj bonusový systém.

Prečo povedať ÁNO životnému poisteniu s investičným účtom ActiveLife MAX?

Životné poistenie, ktoré vás nestojí veľa
Životné poistenie s investičným účtom ActiveLife MAX si môžete uzatvoriť už od 10 € mesačne (poistné na investovanie).

Investujte podľa vašich preferencií
Rôznorodé investičné stratégie, ktoré sa od seba líšia rôznou výškou investičného rizika, z ktorých si vyberie každý. Vybrať si môžete z 3 investičných stratégií: Talented Countries, Balanced Solutions a Dlhopisový fond.

Poistenie sa Vám prispôsobuje
Poistenie ActiveLife Max môžete upravovať podľa vašich aktuálnych potrieb - zmeniť rozsah poistenia, výšku poistného, ako aj poistené osoby.

K hlavnému poisteniu si môžete uzatvoriť ľubovoľný počet doplnkových poistení
Nenechajte sa prekvapiť nepríjemnou chorobou alebo vážnym úrazom. Poistiť sa môžete pre prípad smrti, invalidity, kritických ochorení, trvalého telesného poškodenia, chirurgických zákrokov a iné.

Myslíme i na splácanie úverov
Ponúkame balíček 1. rizika, ktorý je cenovo výhodnejší než dojednanie samostatných rizík obsiahnutých v balíčku. Poistenie 1. rizika predstavuje tzv. „poistenie úveru“, ktoré vám v prípade vážnych životných situácii, akou je choroba alebo úraz, pomôže splácať vaše finančné záväzky.

Vernostný bonus MAX
Ceníme si vašu vernosť, a preto vám na konci 20. roku a potom na konci každého 5. roku poistenia pripíšeme vernostný bonus MAX.

Online platba poistného - rýchlo a jednoducho
Bezpečná platba vášho poistného prostredníctvom online platby.

Poistnú udalosť ľahko nahlásite online
Elektronické nahlásenie poistnej udalosti vrátane potrebnej dokumentácie.


Poplatky spojené s poistením

Tak, ako pri všetkých produktoch životného poistenia, tak aj v prípade životného poistenia s investičným účtom ActiveLife MAX vám z platby poistného za poistenie strhávame poplatky, ktoré sú spojené so správou vášho poistenia, napr. počiatočná zrážka, BOS (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou podielových jednotiek), atď.
Na nový produkt sa neuplatňuje administratívny poplatok za vedenie zmluvy ani inkasný poplatok. Všetky dôležité informácie ohľadom poplatkov za poistenie nájdete v  Poistných podmienkach.

Viac informácií o investičnej zložke produktu nájdete aj v dokumentoch Dokument s kľúčovými informáciami Špecifické informácie o fondoch.

Potrebujete pomôcť?

Rádi vám poradíme
a zodpovieme na Vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

Poistenia

Poistenia

Splňte si svoju predstavu o poistení a získajte k tomu aj niečo navyše. My sa staráme o vás a vy máte čas venovať sa iným radostiam

Nečakaná vážna choroba alebo nepríjemný úraz, ktoré častokrát so sebou prinášajú podstúpenie chirurgického zákroku, týždne strávené v nemocnici a následnú rekonvalescenciu môžu nepríjemne zamiešať s rodinným alebo osobným rozpočtom. Nenechajte sa prekvapiť nečakanými udalosťami a využite možnosť poistiť sa.

K hlavnému poisteniu máte možnosť vybrať si zo 40 doplnkových poistení pre prípad úrazov alebo chorôb, ktoré vás môžu počas života nečakane prekvapiť. Vďaka poistnej ochrane budete na tieto situácie pripravení a finančne ich ľahšie prekonáte.

Tieto doplnkové poistenia si môžete uzatvoriť priamo pri uzatvorení poistnej zmluvy alebo aj počas trvania poistenia podľa vašich životných potrieb a situácií, v ktorých sa nachádzate (nové bývanie – hypotéka, narodenie dieťaťa) a vašich finančných prostriedkov. Tak jednoducho a flexibilne, ako dokážete doplnkové poistenia uzatvoriť, ich môžete v prípade potreby aj vypovedať.

V našej ponuke doplnkových poistení je niekoľko variant poistenia invalidity, práceneschopnosti, kritických ochorení, trvalých následkov úrazu či hospitalizácie.

V produkte ActiveLife Max je možné zvoliť si nasledovnú poistnú ochranu, ktorú je možné medzi sebou ľubovoľne kombinovať:

Ak máte finančné záväzky (napr. hypotéka, úvery, leasing), je vhodné mať uzatvorený tento typ poistenia. Poskytne finančnú ochranu vašim blízkym (manžel/ka, deti, rodičia), ktorí by v prípade straty vášho života prišli o váš finančný príjem a doterajšiu finančnú podporu. Máte možnosť výberu z 4 variant poistenia pre prípad smrti – poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou, ktoré je vhodným doplnkom napríklad k hypotéke alebo úveru, poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou, kedy je určeným osobám priznané poistné plnenie bez ohľadu na dôvod smrti, poistenie smrti následkom úrazu a poistenie smrti následkom úrazu autonehodou. V prípade, že vo vašej poistnej zmluve budete mať uzatvorené všetky uvedené poistenia pre prípad smrti, nárok na poistné plnenie, napr. v prípade smrti pri autonehode, vzniká zo všetkých týchto poistení.

Poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou je povinné pre 1. poistenú osobu.

Vybrať si môžete z:

 • Poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou
 • Poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu
 • Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu autonehodou

Poistenie pre prípad invalidity vám zabezpečí finančnú pomoc v prípade, že by ste z dôvodu choroby alebo úrazu v priebehu vášho poistenia zostali invalidný (poklesla by vaša schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % alebo 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou) a nebudete môcť v dôsledku dlhodobého zníženia schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V tom prípade vám vyplatíme jednorazové plnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy, prípadne vám po dobu trvania invalidity budeme vyplácať opakujúcu sa mesačnú dávku, vďaka čomu jednoduchšie prekonáte túto nečakanú životnú situáciu.

Vybrať si môžete z:

 • Poistenie pre prípad invalidity nad 40 % - mesačná dávka
 • Poistenie pre prípad invalidity nad 70 % - mesačná dávka
 • Poistenie pre prípad invalidity nad 40 % s konštantnou poistnou sumou
 • Poistenie pre prípad invalidity nad 40 % s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie pre prípad invalidity nad 70 % s konštantnou poistnou sumou
 • Poistenie pre prípad invalidity nad 70 % s klesajúcou poistnou sumou
   

Pre lepšiu ochranu, ktorá vám pomôže zabezpečiť finančný príjem v prípade vážneho ochorenia, sme pre vás pripravili 6 balíčkov poistenia kritických ochorení. Môžete si vybrať krytie až 56 chorôb, alebo 28 chorôb, resp. špeciálne vytvorené balíčky kritických ochorení pre ženy, mužov a deti, ktoré kombinujú rôzne diagnózy, resp. operácie.

Ak vám bude počas vášho poistenia zistená niektorá z diagnóz kritických ochorení alebo podstúpite operáciu, ktoré sú definované vo vami zvolenom balíčku, bude vám vyplatené poistné plnenie. Detailný popis diagnóz, resp. operácií je uvedený v prílohách poistných podmienok, ktoré sú ich súčasťou.

Vybrať si môžete z:

 • Poistenie pre prípad kritických ochorení - komplexný balíček
 • Poistenie pre prípad kritických ochorení - komplexný balíček s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie pre prípad kritických ochorení - základný balíček
 • Poistenie pre prípad kritických ochorení – balíček pre ženy
 • Poistenie pre prípad kritických ochorení – balíček pre mužov
 • Poistenie pre prípad kritických ochorení - detský balíček
   

V prípade úrazu, ktorý zanechá trvalé následky, vám poskytneme jednorazové plnenie, ktoré bude stanovené podľa rozsahu vášho telesného poškodenia. Percentom určený rozsah telesného poškodenia bude stanovený podľa oceňovacej tabuľky, ktorá je súčasťou poistných podmienok.

Vybrať si môžete z:

 • Poistenie trvalého telesného poškodenia s progresívnym plnením do 400 % poistnej sumy od 1 % telesného poškodenia
 • Poistenie trvalého telesného poškodenia s progresívnym plnením do 500 % poistnej sumy od 1 % telesného poškodenia
 • Poistenie trvalého telesného poškodenia s progresívnym plnením do 700 % poistnej sumy od 1 % telesného poškodenia
 • Poistenie trvalého telesného poškodenia s plnením od 50 % trvalého poškodenia
 • Poistenie trvalého telesného poškodenia následkom úrazu autonehodou

Odporúčame vám prečítať si náš informačný list, kde sa dozviete najdôležitejšie informácie o tomto doplnkovom poistení, na čo si dať pri jeho výbere pozor či ako postupovať v prípade poistnej udalosti – Infolist Trvalé následky úradu (PDF).
 

Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti je k dispozícii v 3 variantoch, od 1., 15., 29. dňa pracovnej neschopnosti a poskytuje sa vo forme dohodnutej dennej dávky.

V prípade, že si zvolíte variant tohto poistenia od 1. dňa, podmienkou pre výplatu dennej dávky je, že práceneschopnosť musí trvať minimálne 29 dní.

Vybrať si môžete z:

 • Poistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti (PN)* s plnením od 15. dňa PN*
 • Poistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od 29 dňa PN*
 • Poistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od 1. dňa s dobou PN* nad 29 dní

*PN – Práce neschopnosť

Odporúčame vám prečítať si náš informačný list, kde sa dozviete najdôležitejšie informácie o tomto doplnkovom poistení, znázornenie jeho vybraných variantov, praktický príklad, na čo si dať pri jeho výbere pozor či ako postupovať v prípade poistnej udalosti – Infolist Pracovná neschopnosť (PDF)
 

V prípade, že podstúpite počas trvania poistenia chirurgický zákrok, ktorý vznikol následkom úrazu alebo choroby počas trvania poistenia, vyplatíme vám jednorazové plnenie vo výške príslušného percenta z dohodnutej poistnej sumy. Poistné plnenie je stanovené podľa oceňovacej tabuľky, ktorá uvádza maximálne percentá pre dané chirurgické zákroky a je súčasťou poistných podmienok. Poistenie sa vzťahuje na veľké operácie ako aj na drobné chirurgické zákroky realizované bez otvoreného operačného prístupu, napr. v rámci jednodňovej chirurgie.

V prípade vášho pobytu v nemocnici vám vyplatíme poistné plnenie za každú polnoc, ktorú v nemocnici strávite, a to už od prvého dňa hospitalizácie. Ak budete hospitalizovaný na Jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) , vyplatíme vám za každú polnoc navyše ďalší jedennásobok poistnej sumy, maximálne avšak po dobu 90 dní pre jednu poistnú udalosť.

Vybrať si môžete z:

 • Poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici následkom úrazu alebo choroby
 • Poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici následkom úrazu
 • Poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici následkom úrazu autonehodou

V prípade, že čas, ktorý potrebujete na liečbu úrazu je dlhší ako 7, resp. 22 dní (v závislosti od vami zvoleného variantu poistenia), vyplatíme vám denné odškodné za dobu nevyhnutnú k liečeniu úrazu. Plnenie bude vyplatené spätne od 1. dňa liečenia úrazu.

Vybrať si môžete z:

 • Poistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu od 22. dňa liečenia
 • Poistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu od 7. dňa liečenia

Odporúčame vám prečítať si náš informačný list, kde sa dozviete dôležité informácie o tomto doplnkovom poistení, nájdete v ňom praktický príklad, upozorníme vás, na čo si dať pri jeho výbere pozor, či ako postupovať v prípade poistnej udalosti – Infolist Denné odškodné úrazu (PDF)
 

V prípade poistnej udalosti, t.j. vzniku invalidity v dôsledku úrazu alebo choroby, ku ktorej došlo v priebehu trvania poistenia s následkom poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo v prípade smrti poistníka, budete oslobodený od platenia poistného. V čase trvania poistnej udalosti budeme platiť vaše poistenia za vás.

Vybrať si môžete z:

 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade smrti (poistníka)
 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity nad 70 % (poistníka)

Poistenie 1. rizika predstavuje tzv. „poistenie úveru“, ktoré vám v prípade vážnych životných situácii, akou je choroba alebo úraz, pomôže splácať vaše finančné záväzky. Môžete si vybrať z 8 balíčkov v kombinácii poistenie smrti, invalidity a kritických chorôb.

Poistenie je možné uzatvoriť aj pre dvojicu osôb, a to s 15 % zľavou z poistného.

V prípade poistnej udalosti (t.j. vzniku invalidity alebo stanovenia niektorej z diagnóz alebo uskutočnenia operácie v rámci poistenia kritických ochorení alebo v prípade smrti), vám vyplatíme poistné plnenie podľa toho, čo nastane ako prvé.

Vybrať si môžete z:

 • Poistenie pre prípad smrti alebo kritických ochorení (komplexný balíček) s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie pre prípad smrti alebo kritických ochorení (základný balíček) s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 70 % s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 40 % s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 40 % alebo kritických ochorení (komplexný balíček) s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 70 % alebo kritických ochorení (komplexný balíček) s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 40 % alebo kritických ochorení (základný balíček) s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie pre prípad smrti alebo invalidity nad 70 % alebo kritických ochorení (základný balíček) s klesajúcou poistnou sumou
   

Vernostný bonus

Vernostný bonus

Splňte si svoju predstavu o poistení a získajte k tomu aj niečo navyše. My sa staráme o vás a vy máte čas venovať sa iným radostiam

Čím dlhšie s nami zostanete, tým väčší bonus od nás získate. Každému nášmu vernému klientovi pripíšeme na podielový účet od 20. roku trvania poistenia a následne každý 5. rok Vernostný bonus MAX, vďaka ktorému bude vaša investícia narastať.

Viete, že...

O bonus nemusíte žiadať, my vám ho pripíšeme automaticky

V prípade, že vaše poistenie trvá minimálne 20 rokov, automaticky vám vzniká nárok na Vernostný bonus MAX. Ten sa vám na váš mimoriadny podielový účet začne pripisovať na konci 20. roku poistenia a ďalej na konci každého ďalšieho 5. roku poistenia.

Výška Vernostného bonusu MAX za prvé dvadsaťročné obdobie a následne za každé päťročné obdobie zodpovedá hodnote rovnajúcej sa 50 % poplatkov za správu jednotlivých fondov, ktoré vám boli za dané obdobie odpočítané z hodnoty fondov.

Vernostný bonus MAX môžete považovať za vrátenie časti zaplateného poistného, zľavu z ceny poistného alebo z ceny za poistnú ochranu alebo aj ako zaistenie návratnosti výnosu z časti poistenia.

Investičné možnosti

Investičné možnosti?

Splňte si svoju predstavu o poistení a získajte k tomu aj niečo navyše. My sa staráme o vás a vy máte čas venovať sa iným radostiam

Našetriť si zaujímavú finančnú sumu do budúcnosti môžete aj prostredníctvom životného poistenia. To vás nielen chráni, ale zároveň vám umožňuje aj potenciálne zhodnocovať vaše finančné prostriedky.

Vybrať si môžete z 3 investičných stratégii. Pri dlhodobom poistení vám ponúkajú potenciál atraktívneho zhodnotenia vašich finančných prostriedkov v závislosti od toho, v akej miere ste ochotný podstúpiť možné investičné riziko.

V rámci vašej poistnej zmluvy si môžete zvoliť iba jednu z ponúkaných 3 stratégií (fondov), avšak môžete ju v priebehu poistenia podľa potreby meniť. Svoje finančné prostriedky môžete navýšiť aj rýchlejšie, a to prostredníctvom úhrady mimoriadneho poistného.

Na výber máte z 3 investičných stratégií:

Efektívna stratégia pre dlhodobý horizont stavia na akciách najmä veľkých etablovaných spoločností podnikajúcich na vyspelých trhoch (USA, Európa, Japonsko, Austrália apod.). Tento pevný základ je doplnený košom unikátnych rastových investičných riešení. Nájdeme tu tradičné rastové príležitosti na rozvíjajúcich sa trhoch vrátane strednej a východnej Európy, ale aj moderné, ktorých rastový potenciál je vystavaný na základných ekonomických faktoch, ktorými sú napr. podhodnotenie firiem voči ich reálnej ekonomickej situácii alebo dynamická fáza životného cyklu menších a stredných firiem. Tretí veľmi inovatívny prvok tvorí výber akcií firiem so zameraním na témy budúcnosti (digitalizácia, robotizácia, starnutie populácie, obnoviteľné zdroje apod.). Vzájomná a riadená kombinácia rastových trendov opierajúca sa o akcie ekonomicky stabilných významných svetových spoločností prináša jedinečné riešenie, ktorého cieľom je poskytnúť svojím klientom čo najlepší výnosový potenciál v meniacom sa prostredí nasledujúcich desaťročí. Viac o fonde

Toto riešenie predstavuje vyváženú a z hľadiska investovania pomerne tradičnú kombináciu akcií a dlhopisov. Pri výbere jednotlivých titulov je veľkou mierou využívaná expertíza na domáci stredoeurópsky región, v portfóliu však nechýbajú ani akcie a dlhopisy spoločností z rôznych krajín celého sveta. Vyvážené riešenie volia klienti so skôr strednodobým horizontom, nakoľko jeho hlavnou výhodou býva celkovo menšie kolísanie hodnoty v priebehu investičného cyklu. Tomu samozrejme zodpovedá aj výnosový potenciál, ktorý je spravidla mierne nižší než u plne akciového riešenia pri dodržaní dlhodobého horizontu. Viac o fonde

Veľmi konzervatívne riešenie bez menového rizika a s veľmi nízkym trhovým rizikom, ktoré zodpovedá portfóliu zloženému prevažne z kvalitných štátnych a podnikových dlhopisov, je určené predovšetkým pre klientov so silnou senzitivitou na investičné riziko. Typický klient tohto fondu kladie dôraz najmä na zachovanie hodnoty vloženého kapitálu a uspokojí sa aj s nižším výnosom. Fond je teda určený najmä pre konzervatívneho klienta s investičným horizontom menej ako 15 rokov. Viac o fonde

Dokumenty

 

Dokumenty

Produktové dokumenty

 

Informácíe pro klienty

 

Chcete požiadať o zmenu na vašej zmluve?

Všetky dôležité materiály nájdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Nahlásiť poistnú udalosť je možné na portáli škôd.

 

 

Upozornenie

Informácia o investičnom riziku
Upozornenie: S investovaním do finančných nástrojov je spojené aj riziko. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku