Zdravotno-úrazové poistenie UNIQA

V prípade, že sa náš zdravotný stav zhorší alebo sa nám stane úraz, vyžaduje si to nemalé náklady súvisiace s nákupom liekov, či prípadnou hospitalizáciou.

Rozsiahlejšie zdravotno-úrazové poistenie ZdravieOchrana ponúka pomoc pre prípad choroby, úrazu, hospitalizácie a chirurgického zákroku, vrátane jednodňovej chirurgie. Myslite tiež na pripoistenie kritických chorôb a už pri diagnostikovaní jednej z kritických chorôb Vám vyplatíme dohodnuté poistné plnenie.

V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby, úrazu alebo tehotenstva Vám bude vyplatená dohodnutá denná dávka za každý deň hospitalizácie. Ak je v dôsledku úrazu nutná nepretržitá hospitalizácia, ktorá trvá minimálne 5 dní, vyplatíme Vám jednorazové plnenie ako bolestné.

Ak podstúpite chirurgický zákrok následkom úrazu, choroby, tehotenstva alebo medicínskeho zákroku, máte nárok na vyplatenie dohodnutej sumy. Takisto máte kryté náklady na plastickú operáciu, ktorá bola nutná z dôvodu zanechania jaziev alebo deformácií časti tela.

Pripoistite si pôrodnícky paušál a v prípade pôrodu dostanete vyplatenú jednorazovú sumu vo výške dohodnutej v zmluve.

Poistite sa pre prípad nečakaných situácií a vyberte si z 3 balíkov pre ideálnu ochranu zdravia podľa Vašich potrieb. Balíky kryjú najžiadanejšie riziká a odlišujú sa nielen rozsahom, ale aj možnosťami pripoistení.

 

Optimal

 • denné dávky počas hospitalizácie (5 EUR / deň)
 • trvalé následky úrazu bez progresie (3 000 EUR)
 • doplatok za lieky predpísané po hospitalizácii (30 EUR / poistný rok)
 • úrazová hospitalizácia (1500 EUR)
 • smrť úrazom (3000 EUR)
Pripoistenie:
 • pôrodnícky paušál

Optimal plus

 • denné dávky počas hospitalizácie (7 EUR / deň)
 • trvalé následky úrazu s progresiou 500% (3000 EUR)
 • doplatok za lieky predpísané po hospitalizácii (50 EUR / rok)
 • náklady na chirurgické zákroky (300 EUR / rok)
 • doplatok za zdravotnícke a optické pomôcky (100 EUR / každý 2. rok)
 • smrť úrazom (3000 EUR)
Pripoistenie:
 • pôrodnícky paušál
 • kritické choroby

Excellent

 • denné dávky počas hospitalizácie (10 EUR / deň)
 • trvalé následky úrazu s progresiou 500% (3000 EUR / deň)
 • doplatok za lieky predpísané po hospitalizácii (100 EUR / rok)
 • náklady na chirurgické zákroky (1000 EUR / rok)
 • doplatok za zdravotnícke a optické pomôcky (100 EUR / rok)
 • smrť úrazom (3000 EUR)
Pripoistenie:
 • pôrodnícky paušál
 • kritické choroby
 • euroochrana

Dokumenty na stiahnutie

Prečo práve zdravotno-úrazové poistenie UNIQA?

 • príspevok na zdravotnícke a optické pomôcky
 • poistné krytia na celom svete
 • možnosť zmeny balíčka podľa potrieb
 • krytie aj jednodňovej chirurgie

 

 

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD